Maak ruimte voor pijn, verdriet, angst, kwaadheid, twijfels en machteloosheid. Herbron je dan met je veerkracht, jouw potentieel je vitaliteit en je eigen genezend vermogen.

Psychotherapie

Elk mens is geboren met een behoefte om vooruit te gaan in het leven, om zijn potentieel te verwerkelijken, te groeien en bloeien. In ieder van ons zit ook een zelf genezend vermogen zowel fysisch als psychisch. In het leven zijn we voortdurend in ontwikkeling maar soms komen we vast te zitten, we voelen ons niet goed in ons vel, we draaien mee in de molen van het leven maar we zijn niet gelukkig of vreugdevol. We worden geplaagd door obsessies of piekeren te veel. Relaties mislukken en we voelen ons met momenten terneergeslagen en eenzaam omdat er niet is voldaan aan onze behoeften en verlangen om met de ander samen te zijn. De kans om in een depressie weg te glijden is reëel. Emoties zoals angsten, twijfels, obsessies en machteloosheid nemen de bovenhand en we zijn de controle kwijt. Een psychotherapeutisch gesprek kan hierbij helpen. Tijdens de gesprekken gaan we samen na wat jouw gevoelens en gedachten zijn en hoe we die kunnen verbinden met elkaar. Er wordt niet enkel met cognities gewerkt maar vooral ook met je emoties en jouw gevoel, hoe we ruimte kunnen scheppen voor pijn, verdriet, angst en twijfel. Hoe wederkerende reactiepatronen te herkennen en veranderen. Jouw verhaal staat centraal en samen gaan we na wat jouw competenties en sterktes zijn en wat jou veerkrachtig maakt.

Don't shy away from pain and suffering. They create a balance. Have enough happiness to be content, enough trials to make you strong, enough struggles to keep you human, and enough hope to keep moving forward.

Consultatie

Depressie

Voel jij je moedeloos heb je slaapproblemen, beleef je geen vreugde meer aan het leven en hoeft het allemaal niet meer… . In ieder mens zit een bron van vreugde al lijkt dit helemaal niet zo, herontdek jouw levenskracht, je eigenwaarde en je potentieel.

Depressie wordt o.a. gekenmerkt een gevoel van waardeloosheid, leegte en een tekort aan vreugde, men kan geen vreugde meer beleven aan activiteiten die voorheen wel plezierig waren, er is ook verlies van interesse en terugtrekking uit sociale activiteiten. Meestal zijn er ook slaapproblemen en een tekort aan energie. Men kan het omschrijven als een staat van bewustzijn waarin men steeds maar dieper wegzakt en de zinvolheid van het leven lijkt helemaal zoek.

The attitude of faith is the stairway to heaven. So never be a fatalist. Always have faith in yourself.

Beweging en activiteit zijn belangrijke variabelen die mensen uit deze moedeloze toestand kunnen halen.
Door regelmatige beoefening van yoga worden klieren gestimuleerd die hormonen afscheiden, deze hormonen beïnvloeden sterk je gezondheid en gemoed. Yoga en meditatie kan de biochemische reactie in het brein veranderen. Het weldadig gevoel dat we ervaren na een yogasessie komt voort uit de combinatie van stimulatie en ontspanning. Door de spieren te stretchen en te verstevigen stimuleer je de hypofyse die endorfine zal afscheiden, de bijnieren maken meer adrenaline en norepinephrine aan waardoor je ook een stimulerend effect ervaart. Maar aan de andere kant stimuleer je ook de relaxatieresponse door je ademhaling en o.a. het cortisol niveau dat naar beneden gaat. Onderzoek heeft aangetoond dat dit stresshormoon aanzienlijk gereduceerd is na een yogasessie en spieren zijn meer ontspannen. Beide effecten zijn zeer weldadig voor depressie, zowel het stimulerend als het ontspannend effect.

Zelfbeeld

Believe in yourself. Know that you have the strength, the ability, the courage and the will to transform yourself. The best way to reach this point is through silence.

Een bijkomend effect van regelmatige yoga-beoefening is dat het je zelfbeeld verbetert. Het zelfbeeld wordt gevormd door verschillende factoren o.a. hoe anderen reageren op je prestaties, of simpelweg hoeveel men jou waardeert. Het zelfbeeld wordt ook dikwijls bepaald door de maatschappelijke normen en waarden die we meedragen i.v.m. het ideale lichaamsbeeld, het slankheids-ideaal. Yoga heeft een ook filosofische en spirituele dimensie nl, je innerlijke stilte en rust ervaren, als we yoga beoefenen vanuit deze intentie heeft dit een positieve invloed op het zelfbeeld. Wanneer we in yoga-houdingen gaan gebruiken we zoveel sensitiviteit en waarnemingsvermogen dat het ge-waarzijn van ons lichaam altijd maar verbetert. Er is tijdens het uitvoeren van asanas een samenwerking nodig tussen onze hersenen en het lichaam. In een balans-houding wordt het hele lichaam in stilte en concentratie gedragen door één been, we hebben ons lichaam zo hard nodig om in die bepaalde houding te blijven, ook die delen die we moeilijk kunnen accepteren. Yoga helpt je om de relatie die je met je lichaam hebt te transformeren. Het belang ligt op kracht, flexibiliteit en evenwicht en niet op de aantrekkelijkheid van het lichaam. Tijdens een yoga-sessie gebeurt het vaak dat je een diepe flow ervaart, de concentratie die samengaat met het uitvoeren van de asanas brengt een diepe tevredenheid en een algemeen gevoel van welbevinden en ontspanning. Je dringt meer door tot in de diepte van je wezen. Yoga helpt je om je lichaam te vertrouwen en naar de signalen van je lichaam te luisteren doordat je gewaar wordt van wat er gebeurt. Dit gewaar-zijn werkt als een innerlijk oog en geen uiterlijk zoals een aantrekkelijk lichaam. De concentratie en flow die ervaren wordt ontspant de geest, er is op die moment geen oordeel of ‘moeten’ maar enkel een ‘zijn’. Een ruimte om er te ‘zijn ‘ vanuit je hele wezen.

Trauma

The mastery of the moment is the key of life

Een trauma kunnen we omschrijven als een gebeurtenis die een ernstige bedreiging vormt van de persoonlijke integriteit. De meesten onder ons hebben wel op één of andere manier met trauma te maken gehad, door bv een ongeval, ramp, interpersoonlijk geweld, misbruik, medisch trauma of seksueel geweld. In de sommige gevallen worden we volledig overweldigt door de gebeurtenis en zijn we op dat moment niet opgewassen om hiermee om te gaan. Een gevoel van kracht en controle wordt ons op volledig ontnomen. Als resultaat hebben we mentale en fysieke symptomen zoals, flashbacks, angst, beklemming, vervlakking van gevoelens, concentratie- en geheugenproblemen, prikkelbaarheid enz. Emotionele pijn en traumatische herinneringen kunnen ook opgeslagen worden in het lichaam zelfs lang na het bedreigend gevaar. “The body keeps the score”. Het is een evolutionair gegeven dat het lichaam gevaarlijke en bedreigende situaties onthoudt om ons de volgende keer ertegen te beschermen maar deze herinneringen blijven vasthouden in het lichaam kan enorm veel stress geven. Veel voorkomende symptomen zijn het chronisch opspannen van de schouders of rug door zichzelf op een rigide manier onder controle te willen houden. Anderen kunnen een verstikkend gevoel in de keel ervaren elke keer ze met een conflict in aanraking komen. Sommigen zullen helemaal niets ervaren in het lichaam omdat ze de pijn volledig weggeduwd hebben.

Het meest belangrijke bij de behandeling van trauma is dan ook de persoon een gevoel van controle en kracht geven. Omdat trauma een effect heeft op de fysiologische en het somatische niveau wordt het lichaam er ook bij betrokken tijdens de psychotherapeutische behandeling. Door ademhalingstechnieken en yogahoudingen te combineren krijgt de persoon een gevoel van verbinding met zichzelf, yoga geeft de mogelijkheid om door de poses innerlijke gewaarwordingen te voelen waardoor er een nieuwe en betere relatie met het lichaam wordt gecreëerd. Yoga helpt om in het heden te leven en zo kan je dwingend gedrag en gevoelens die voortkomen uit het verleden achter je laten.